Kategoriler
Genel

Bilgi Bankası Yayın Kılavuzu

Okulumuzun temel işlevi bilindiği üzere ortaöğretim düzeyinde genel ve mesleki-teknik eğitim vermektir. Okulumuzun, mevcut işlevlerine ek olarak tüm kesimlere hizmet verecek bir “bilgi üretim ve paylaşım merkezi” haline getirilmesi de hedeflenmektedir. Bu işlev, web sayfamızda yer alan “Bilgi Bankası” eklentisi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bilgi bankasının içinde, açık erişimli olacak şekilde, Okulumuz personelinin kendi yetkinlik ya da ilgi alanlarıyla ilgili yazdığı, makale, derleme, kısa yazı, bilgi notu, proje özeti, bilimsel ve teknolojik bülten, özgün ders notu, ders materyali gibi çeşitli tür ve düzeylerde yazılar yer alacaktır. Yayınlanmaya değer yazılar çıkması halinde öğrencilerden de yazı kabul edilecektir. Yazıların isteğe bağlı olarak İngilizce versiyonlarına da yer verilecektir. Yazıların değerlendirilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi işleri Okul Web Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış yazılar hem pdf formatında hem de yazı kategorileri altında web yazısı olarak yayınlanacaktır. Bilgi bankasının ana amacı Okulumuz olarak bilgi evrenine katkı sağlamaktır. Bu amacın ötesinde, bilgi merkezinin aşağıda belirtilen yararlarının da olacağı düşünülmektedir:

 • Bireylerin gereksinim duydukları bilgileri sağlamak ve tüm düzeylerdeki öğrencilerin, ödev, proje, tez gibi çalışmalarında bilgi kaynağı olmak,
 • Bilgi merkezimizden yararlanacak başta ortaokul öğrencileri olmak üzere tüm kesimlerin Okulumuzu ve yazarlarımızı tanımalarını sağlamak, bu yolla Okulumuzun bilinirliğini ve kalite algısını arttırmak,
 • Bir konu hakkında yazma eyleminin en etkili öğrenme yöntemlerinden biri olduğu gerçeğinden hareketle, personel ve öğrencilerimizin yazarken kendi yeterliliklerini geliştirmesine zemin oluşturmak,
 • Web sayfamızın İngilizce tarafının güçlendirilmesiyle, Okulumuzun uluslararası iş birliklerinde daha iyi temsili ve tanıtımını sağlamak,
 • Bilgi bankamız aracılığıyla web sitemizin trafiğini arttırmak ve web adresimizin internet arama motorlarında üst sıralara çıkmasını sağlamak,
 • Her türlü akademik çalışmada, Okulumuzun yazarlarına ve web adresine olabildiğince çok atıf yapılmasını sağlamak.

Yukarıda sözü edilen amaçlara yönelik olarak, bilgi bankasının oluşturulması ve giderek zenginleştirilmesi için tüm personel ve öğrencilerimizden aşağıda belirtilen yazım ilkeleri çerçevesinde olabildiğince çok ve sürekli yazı beklenmektedir.

BİLGİ MERKEZİ GENEL YAZIM KURALLARI

 • Yazılar, herhangi bir kaynaktan doğrudan alınmamalı, olabildiğince özgün hazırlanmalıdır. Bir yazının doğrudan alınarak kullanılması, akademik etik kurallarına aykırı olmanın yanı sıra telif hakları açısından da hukuki sorumluluk doğurur. Yazı yazılırken bir kaynaktan “genel hatlarıyla” yararlanılmışsa yararlanılan kaynağın künyesi aşağıda yer alan örneklerdeki gibi yazının sonundaki “Kaynaklar” bölümünde belirtilmelidir. Eğer bir metinden cümle, paragraf vb. “birebir alıntı yapılmışsa”, alıntı yapılan cümle ya da paragrafın sonuna, (Alkan, s:13, 2019) veya (http://www.endustri40… sistemler/) örneklerinde gösterildiği gibi atıf yapılmalı, kaynaklar bölümünde de kaynağın tam künyesi belirtilmelidir. Bu kural, alıntı yapılan, resim, şekil, şema, çizelge, tablo gibi kaynaklar için de geçerlidir.
 • Birkaç sayfadan fazla uzunluktaki yazılar için, “Başlık”, “Özet”, “Ana Metin”, “Sonuç” ve “Kaynaklar” bölümleri yer almalıdır. Özet 100 sözcükten fazla olmamalıdır. Özet bölümünün altında yazıyla ilgili 3 adet “anahtar sözcük” belirtilmelidir. Birkaç sayfalık yazılar için, “Başlık”, “Ana Metin” ve “Kaynaklar” bölümlerinin yer alması yeterlidir.
 • Yazar bilgileri, 11 punto ile çizgi çekilerek 1. sayfanın alt kısmına yazılmalıdır. Yazar bilgileri bölümünde yazarın ORCID numarası bildirmesi zorunlu olmamakla birlikte önemle tavsiye edilir.

ORCID (Open Researcher and Contributor-ID) 16 basamaklı kişiye özel dijital kimlik numarasıdır. Örnek  ORCID: 0000-0002-5630-4092

ORCID numarası aşağıda gösterilen web sayfasından alınabilir.

 • Yazılar dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılmalı, zorunlu olmadıkça yabancı sözcük kullanılmamalıdır.
 • Yazının tamamında siyah renkli ve Times New Roman yazı tipi kullanılmalı, özet ve kaynaklar bölümü 11 punto, diğer bölümler ise 12 punto olmalıdır.
 • Özet ve kaynaklar bölümünde 1 satır, diğer bölümlerde ise 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Yazının bütün bölümlerinde 1 cm paragraf girintisi; 6 nk “önce” ve “sonra” paragraf aralığı olmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları tüm kenarlardan 2,5 cm ayarlanmalıdır.

Kaynaklar (Örnek)

Alkan, C. (2019). İnsansız Hava Araçları Teknolojisinin Temelleri. İlkay Yayınları, 3. Baskı, Ankara.

Topçu, H. (2021). İmalat Sektöründe Kompozit Malzemelerin Kullanım Alanları. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Eylül Sayısı, Sayfa: 24-32, İstanbul.

http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/endustri-4-0-nedir–4-sanayi-devrimi-gerceklesiyor/11563#ad-image-0. Son Erişim: 02.02.2018

http://www.endustri40.com/siber-fiziksel-sistemler/. Son Erişim: 03.02.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.