Kategoriler
Sosyal Bilimler

Akademik Erteleme ve Baş Etme Yolları

Kübra ÖZDEMİR1

Eğitim ortamında karşılaşılan ve öğrencilerin akademik başarılarının önündeki engellerden biri erteleme davranışıdır. Erteleme davranışı, kişinin kendi faaliyetlerini düzenleme becerisinin eksik olması, kişinin kendi isteğiyle bir faaliyeti aksatma ya da faaliyeti gerçekleştirmekten tamamen kaçınma eğilimi olarak açıklanabilir. Erteleme türlerinden en yaygını akademik ertelemedir.

Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkan akademik erteleme davranışı, bireyin kendi kontrolünde değildir. Genelde bireyin ilgili konuya motive olamamasından kaynaklı olarak erteleme davranışı gösterdiği bilinmektedir. Sonrasında bireyin yüksek düzeyde kaygı yaşayana kadar görevlerini yapmaması yani işlerini son anda yapması anlamına gelmektedir. Örneğin sınavdan önceki akşam sınava hazırlanma, ödev hazırlama gibi konular sıkça karşımıza çıkmaktadır. Erteleme davranışına sebep olarak, zamanı yönetememe, başarısızlık korkusu, mükemmeliyetçilik, motivasyon eksikliği gösterilebilir.

Erteleme ile baş etme yolları:

  • Günümüzde neredeyse bedenimizin bir parçası haline gelen cep telefonlarında ekran kullanım süresinin düşürülmesi, akademik ertelemeyle baş etmek için iyi bir başlangıç olabilir.
  • Ertelediğiniz işleri önem sırasına koyun ve ilk olarak hangisinden başlayacağınıza karar verin.
  • Ertelemenize engel olan sebeplerin ne kadar gerçekçi olduğunu değerlendirin.
  • Somut ve ulaşılabilir hedefler belirleyin.
  • Küçük adımlarla hedefinize doğru ilerlemeye başlayın.
  • Motivasyon kaynaklarınızı keşfedin.

Kaynaklar

Ayan, A. (2020). Mutluluk Düzeyinin Atılganlık ve Genel Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi. Journal of Humanities and Tourism Research, 10 (4), 788-805. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johut/issue/58659/847477

https://pdr.itu.edu.tr/faydali-bilgiler/ertelemek-ile-bas-etme. Son Erişim: 15.04.2022

1 ORCİD: 0000-0002-6117-2418, Psk. Dan., Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik MTAL Müdür Yardımcısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.