Kategoriler
Sosyal Bilimler

Psikolojik Danışma

Kübra ÖZDEMİR1

Psikolojik danışma süreci, danışan ile danışman arasında problemin çözümüne dönük olarak yüz yüze veya online olarak gerçekleşen bir yardımdır.

Toplumda psikolojik danışmanın ne olduğuna ilişkin net bir fikrin oluşmamasının nedeni, danışmanlık sıfatını kullanan hizmetlerin yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu danışmanlık türlerinin hepsinin ortak noktası sözlü iletişime dayalı olmalarıdır (Cormier ve Hackney, 2005; akt. Öncü, 2015).

Psikolojik danışma bir süreçtir. Ancak bu süreç düzenli ve mantıklı bir süreç değildir (Myrick, 2003; akt. Öncü, 2015). Danışanlar genellikle danışmaya geldiklerinde stres ve duygu yüklüdürler. Zihinleri karışık veya engellenmişlerdir. Açık bir şekilde düşünemezler. İlk karşılaşmada yaşananlar, genellikle danışanın görüşmeyi sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda karar vermesinin belirleyicisi olur (Pişkin ve Öner, 1999, s.25; akt. Öncü, 2015). Psikolojik danışmanın aşamaları aşağıdaki gibidir:

  1. İlişki kurma,
  2. Problemi tanımlama,
  3. Amaç ve alt amaçları belirleme,
  4. Müdahale,
  5. Sonlandırma.

Bazı durumlar, özellikle bireysel danışma için uygundur. Örneğin, öz güven eksikliği olan öğrencilerden bir kısmı küçük grupla psikolojik danışma gibi diğer psikolojik danışma müdahalelerine katılmaktan çekinirler. Onlar diğer kişilerin kendilerini anlayacaklarını düşünmezler. Bir kişiyle konuşmaya cesaret bulmak için çaba gösterirlerken, bir grup karşısında ise konuşmayı hayal bile edemezler (Myrick, 2003, s.176; akt. Öncü, 2015). Bazı öğrenciler ciddi duygusal problemlere sahip olabilirler. Kendi durumları hakkında konuşmanın riski için bireysel danışmanın gizliliğine ihtiyaçları vardır. Çocuk istismarı, ergen hamilelikler, aile içi şiddet ve uyuşturucu kullanımı gibi durumlarda grupla psikolojik danışma yerine bireysel danışma daha uygundur.

Bazı öğrenciler, bireysel danışmaya gelişimsel ihtiyaçlarından dolayı başvurmaktadırlar. Örneğin, ergenlik çağındaki birçok kişi, farklı şekilde algılanmaktan korkmaktadır ya da başkalarının söyleyecekleri onu korkutmaktadır. Danışmanlar, bireysel danışmada tartışacak birçok konu bulabilirler (örneğin, ders çalışma alışkanlıkları, sınav kaygısı, aile problemleri, depresyon, öğretmenle iyi geçinme ve başarısızlık korkusu, vb.) Bireysel danışma özellikle, kendine güven veya sosyal beceriye ihtiyacı olanlar için değerli bir yardımdır. Ayrıca, bazı acil problemler vardır ki öğrenci ile tek başına görüşmeyi gerektirir. Ancak bireysel danışmanlık çoğu zaman okul ortamında bir lükstür. Okullardaki danışmanların sayısal yönden yetersizliği tüm öğrencilerle bireysel görüşme yapmaya yeterli olmamaktadır. Fakat her öğrencinin psikolojik danışma hizmeti almaya hakkı vardır.

Kaynakça

Öncü, H. (2015). Psikolojik danışma müdahalesi olarak bireysel psikolojik danışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 389-407. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59451/854152

1ORCİD: 0000-0002-6117-2418, Psk. Dan., Özel KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik MTAL Müdür Yardımcısı