Kategoriler
Teknik Bilimler

4. Sanayi Devriminin (Endüstri 4.0) Dinamikleri ve Olası Sonuçları

Haluk İŞLER1

Özet

Dünya tarihinin son 300 yılına damgasını vuran sanayileşme süreçlerinin hemen hemen dünya ölçeğinde etki yaratan kendine özgü iç dinamikleri vardır. Sanayileşme, kendi iç dinamiklerine bağlı olarak başta ekonomik yapı olmak üzere tüm toplumsal yapıları karakterize eden güçlü bir etkiye sahiptir. Bu nedenle sanayileşme sürecinin, üretim ilişkileri, istidam yapıları ve eğitim sistemleri gibi alanlarla organik bir ilişkiye sahip olması kaçınılmaz hale gelir. Bu yazıda 1., 2., 3., ve 4. Sanayi Devrimlerinin iç dinamikleri ve sonuçları genel hatlarıyla ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sanayi Devrimi, Fordist Sistem, Esnek Üretim

Kategoriler
Teknik Bilimler

Elektrikli Araçlar (EV)

Haluk İŞLER1

EV araçlarda bataryalar boşaldığında dışsal elektrik şebekesine bağlanarak şarj işleminin yapılması gerekir. Bu nedenle EV araçların menzili bataryaların kapasitesiyle sınırlıdır. Günümüzde üretilen ve piyasada satılan EV araçların menzilleri, bataryaların türü, kullanılan teknoloji ve donanımlar, yol ve yük koşulları gibi özelliklere bağlı  olarak yaklaşık 100 Km’den 400 Km’ye kadar değişiklik gösterebilmektedir. Bu menziller ile EV araçlar 1000 Km’nin üzerinde menzillere sahip olan klasik fosil yakıtlı ya da HEV araçlara henüz rakip olamamaktadır. Ayrıca klasik araçlarda yakıt alımı dakikalar içinde yapılabilirken, EV araçların bataryalarının şarj edilmesi saatler sürebilmektedir. EV araçlar bu yönleriyle günümüzde daha çok şehir içi ulaşım gibi kısa mesafeli kullanımlar için tercih edilmektedir.

Şekil 1

Kategoriler
Genel

Bilgi Bankası Yayın Kılavuzu

Okulumuzun temel işlevi bilindiği üzere ortaöğretim düzeyinde genel ve mesleki-teknik eğitim vermektir. Okulumuzun, mevcut işlevlerine ek olarak tüm kesimlere hizmet verecek bir “bilgi üretim ve paylaşım merkezi” haline getirilmesi de hedeflenmektedir. Bu işlev, web sayfamızda yer alan “Bilgi Bankası” eklentisi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bilgi bankasının içinde, açık erişimli olacak şekilde, Okulumuz personelinin kendi yetkinlik ya da ilgi alanlarıyla ilgili yazdığı, makale, derleme, kısa yazı, bilgi notu, proje özeti, bilimsel ve teknolojik bülten, özgün ders notu, ders materyali gibi çeşitli tür ve düzeylerde yazılar yer alacaktır. Yayınlanmaya değer yazılar çıkması halinde öğrencilerden de yazı kabul edilecektir. Yazıların isteğe bağlı olarak İngilizce versiyonlarına da yer verilecektir. Yazıların değerlendirilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi işleri Okul Web Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış yazılar hem pdf formatında hem de yazı kategorileri altında web yazısı olarak yayınlanacaktır. Bilgi bankasının ana amacı Okulumuz olarak bilgi evrenine katkı sağlamaktır. Bu amacın ötesinde, bilgi merkezinin aşağıda belirtilen yararlarının da olacağı düşünülmektedir: