Kategoriler
Sosyal Bilimler

Akademik Erteleme ve Baş Etme Yolları

Kübra ÖZDEMİR1

Eğitim ortamında karşılaşılan ve öğrencilerin akademik başarılarının önündeki engellerden biri erteleme davranışıdır. Erteleme davranışı, kişinin kendi faaliyetlerini düzenleme becerisinin eksik olması, kişinin kendi isteğiyle bir faaliyeti aksatma ya da faaliyeti gerçekleştirmekten tamamen kaçınma eğilimi olarak açıklanabilir. Erteleme türlerinden en yaygını akademik ertelemedir.

Kategoriler
Sosyal Bilimler

Psikolojik Danışma

Kübra ÖZDEMİR1

Psikolojik danışma süreci, danışan ile danışman arasında problemin çözümüne dönük olarak yüz yüze veya online olarak gerçekleşen bir yardımdır.

Toplumda psikolojik danışmanın ne olduğuna ilişkin net bir fikrin oluşmamasının nedeni, danışmanlık sıfatını kullanan hizmetlerin yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu danışmanlık türlerinin hepsinin ortak noktası sözlü iletişime dayalı olmalarıdır (Cormier ve Hackney, 2005; akt. Öncü, 2015).