Kategoriler
Genel

Bilgi Bankası Yayın Kılavuzu

Okulumuzun temel işlevi bilindiği üzere ortaöğretim düzeyinde genel ve mesleki-teknik eğitim vermektir. Okulumuzun, mevcut işlevlerine ek olarak tüm kesimlere hizmet verecek bir “bilgi üretim ve paylaşım merkezi” haline getirilmesi de hedeflenmektedir. Bu işlev, web sayfamızda yer alan “Bilgi Bankası” eklentisi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bilgi bankasının içinde, açık erişimli olacak şekilde, Okulumuz personelinin kendi yetkinlik ya da ilgi alanlarıyla ilgili yazdığı, makale, derleme, kısa yazı, bilgi notu, proje özeti, bilimsel ve teknolojik bülten, özgün ders notu, ders materyali gibi çeşitli tür ve düzeylerde yazılar yer alacaktır. Yayınlanmaya değer yazılar çıkması halinde öğrencilerden de yazı kabul edilecektir. Yazıların isteğe bağlı olarak İngilizce versiyonlarına da yer verilecektir. Yazıların değerlendirilmesi ve yayına hazır hale getirilmesi işleri Okul Web Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazım kurallarına uygun olarak yazılmış yazılar hem pdf formatında hem de yazı kategorileri altında web yazısı olarak yayınlanacaktır. Bilgi bankasının ana amacı Okulumuz olarak bilgi evrenine katkı sağlamaktır. Bu amacın ötesinde, bilgi merkezinin aşağıda belirtilen yararlarının da olacağı düşünülmektedir: